رئیس جمهور روسیه شجاعت سربازان روسی در نبرد با اوکراین را مورد تحسین قرار داد.