شرکتهای هواپیمایی ایالات متحده پروازهای خود به مقصد تل آویو را کنسل کردند.