تماس تلفنی پرتنش روسای جمهور آمریکا و چین بر سر تایوان، آرایش نظامی آمریکا در آب های اطراف چین با سفر پلوسی به تایوان، گفتگوی طالبان با مقامات آمریکا درباره آزادی ذخایر مالی افغانستان، شکایت ۲ نهاد حقوق بشری از بن سلمان و تمدید وضعیت اضطراری آمریکا در قبال لبنان از مهم ترین خبرها و رویدادهای منطقه ای و بین المللی در ۲۴ ساعت گذشته بوده اند.