به گفته مقامات امنیتی کابل، در نتیجه وقوع دو انفجار پیاپی در این شهر، ۱۰ غیرنظامی کشته و ۱۳ تن دیگر زخمی شدند.