اعضای دموکرات و جمهوریخواهان مجلس نمایندگان آمریکا قصد دارند به منظور تشدید تدابیر تقابل جویانه علیه چین، لایحه‌ «تقویت حمایتها از تایوان» را به صحن این مجلس ارائه کنند.