منابع آگاه از تلاش هند برای حضور در میدان‌های نفتی ایران خبر دادند.