رئال مادرید برای برگزاری بازی سوپرجام به عربستان سفر کرده است.