تد کروز، سناتور جمهوریخواه آمریکا اعلام کرد، گروهی از سناتور‌های جمهوری خواه را هدایت می‌کند تا زمان اعلام نتایج آرای الکترال در کنگره پیروزی جو بایدن را به چالش بکشد.