اینترمیامی امیدوار است که با توجه به شرایط کریستیانو رونالدو، ستاره پرتغالی، بتواند خیلی زود این بازیکن را به خدمت بگیرد.