روزنامه گاردین با انتشار گزارشی اطلاع داد که رژیم صهیونیستی از نردیک به ۲ سال پیش در حال توسعه زیر ساختی نیروگاه هسته‌ای دیمونا است.