مشاور رئیس امارات متحده عربی با تقدیر از «مقتدی صدر»، موضع وی در قبال حمله به امارات را منطبق بر اصل حاکمیت و استقلال کشور‌ها دانست.