وزیر دفاع ترکیه از برخورد تازه ارتش این کشور با عناصر پ‌ک‌ک در شمال عراق و وارد آوردن تلفات بر آن‌ها خبر داد.