گوگل لوگوی (Google Doodle) خود را با گل‌های رنگارنگ، زنبور و یک ساز ایرانی تزئین کرده است.