رئیس جمهور ترکیه تاکید کرد که ارتش کشورش نه تنها در داخل، بلکه در سوریه و عراق نیز به مبارزه با تروریسم ادامه خواهد داد.