شرکت جنرال الکتریک فعالیت‌های خود را در روسیه به حالت تعلیق درآورد.