سفارت عربستان در واشنگتن، با انتشار بیانیه‌ای در توئیتر از تعطیلی این سفارت خبر داد.