فرانسه در حالی مشغول واکسیناسیون افراد در برابر ویروس کووید-۱۹ است که آمار کل جانباختگان کرونا در این کشور بر اساس منابع رسمی از ۹۰ هزارتن گذشت. همچنین ۴۰۳۳ نفر نیز در این کشور تحت مراقبت های ویژه قرار گرفتند که زنگ خطر دوباره ای برای مقامات بهداشتی فرانسه است.