سخنگوی جنبش عصائب اهل الحق عراق تاکید کرد جمعیت انبوهی که امروز در تظاهرات گرامیداشت سالروز شهادت سلیمانی و ابومهدی حضور یافتند، طرفداران مقاومت هستند که تاکید می‌کنند، سازشگری در عراق جایی ندارد.