هواداران ترامپ برای برگزاری اعتراضات مسلحانه در ۵۰ ایالت آمریکا، فراخوان دادند.