صدها تونسی عصر شنبه در پایتخت این کشور علیه برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی جدید این کشور تظاهرات کردند.