منابع خبری شنبه شب از برگزاری تظاهرات شبانه مردم سودان در خارطوم علیه کودتای نظامی در این کشور خبر دادند.