ده‌ها هزار نفر از مردم اسپانیا روز یکشنبه علیه دولت چپگرای «پدرو سانچز» نخست وزیر این کشور تظاهرات کرده و خواستار استعفای وی شدند.