صد‌ها نفر از مردم شهر فیلادلفیا در آمریکا با برگزاری تظاهراتی خواستار آزادی کامل فلسطین از نهر تا بحر شدند.