تظاهرات برنامه‌ریزی شده در حمایت از مردم فلسطین در شهر پاریس ممنوع شد.