کشف یک سایت تولید سلاح هسته‌ای در جنوب اسرائیل مشخص کرد تلاش‌های این رژیم برای دستیابی به بمب هسته‌ای آن‌قدر جدی است که آن را حتی از متحد اصلی خود یعنی آمریکا نیز پنهان نگه داشته است.