تلسکوپ فضایی “جیمز وب” به صورت کاملاً غیرمنتظره نخستین ابرنواختر خود را شناسایی و تصویر آن را ثبت کرده است. ابرنواختر به انفجار ستاره‌های در حال مرگ گفته می‌شود.