پارلمان ملی پاکستان با تصویب قطعنامه‌ای، جنایات رژیم صهیونیستی در نواز غزه را به شدت محکوم کرد.