دو مقام ارشد آمریکایی خبر داده‌اند که رئیس‌جمهور جدید این کشور به دنبال تمدید پنج ساله معاهده کنترل تسلیحات راهبردی «استارت نو» با روسیه است.