انجام تصفیه‌های گسترده در نهاد‌ها و آژانس‌های امنیت داخلی چین، با هدف پاکسازی آن‌ها از وجودِ آنچه افراد فاسد و خائن خوانده می‌شود، انجام می‌گردد. دستورکاری که ظاهرا شخصِ “شی جین پینگ” رئیس جمهور چین آن را رهبری و هدایت می‌کند.