تروریست‌های وابسته به داعش یک پایگاه نظامی در شمال شرقی نیجریه را تصرف کردند.