وزیر بهداشت ترکیه از کشته شدن دست کم ۱۶ نفر و زخمی شدن ۲۹ نفر دیگر براثر برخورد یک دستگاه خودرو با جمعیت در جنوب شرقی این کشور خبر داد.