سانحه رانندگی در جنوب مصر دست کم ۲۰ کشته و سه زخمی بر جای گذاشت.