کارشناسی مسائل بین الملل گفت: اگر بخواهیم به صورت واقع‌بینانه بحث ناتوی عربی را تحلیل کنیم، اولا اختلافات داخلی بین کشور‌های عربی همچنان وجود دارد. دوما، برخی از این کشور‌ها اصلا نمی‌خواهند که در تعارض با ایران قرار بگیرند.