صدراعظم آلمان از تشدید سختگیری‌های کرونایی از جمله در رستوران‌های این کشور خبر داد.