همزمان با انتقال درگیری های نظامی به استان «إب» و نواحی استان «ریمه» یمن، مواجهه نظامی میان نیروهای دولت مستعفی مورد حمایت ائتلاف عربی و انصارالله در میان حملات گسترده در شرقِ غربی یمن شدت گرفته است.