هم زمان با گردآمدن هزاران پناهجو در هوای یخبندان در مرز بلاروس با لهستان و بالاگرفتن تنش در مرز‌های ۲ کشور، جان هزاران تن از آنان در خطر قرار گرفته است