ترکیه و نیرو‌های حزب کارگران کردستان «پ. ک. ک» باید خاک عراق را ترک و مشکلاتشان را خارج از مرز‌های این کشور حل کنند.