وزارت خارجه ترکیه در بیانیه ای تخریب یک مسجد در جنوب قبرس را محکوم کرد.