سخنگوی ریاست جمهوری گفته است که این کشور به تحریم‌های ضد روسیه نمی‌پیوندد و سیاست متعادلی را در قبال روسیه اتخاذ خواهد کرد.