رسانه ها از ترور یک افسر اطلاعاتی-امنیتی عراق در استان کربلا خبر دادند.