یک منبع امنیتی شامگاه پنجشنبه اطلاع داد که دو فرد مسلح، «عبدالزهره ناصر حسین المالکی» ۴۶ ساله نیروی دستگاه اطلاعات داخلی عراق را در محله «الخطوه» بخش «الزبیر» استان بصره به قتل رساندند.