ناصرالدین شاعر معاون نخست‌وزیر اسبق فلسطین جمعه در نزدیکی کرانه باختری هدف ترور نافرجام قرار گرفت.