مرکز آشتی طرف‌های درگیر در سوریه شنبه شب از آماده شدن گروه‌های تروریستی بر استفاده از مواد سمی در شمال سوریه خبر داد.