تروریست‌های داعشی سه نظامی عراقی غیرمسلح را زنده در آتش سوزاندند.