معاون دبیر کل حزب الله لبنان توافق درباره ترسیم مرز‌های دریایی لبنان با فلسطین اشغالی را یک دستاورد برای این کشور دانست که برآیند قدرت مقاومت و کنشگری دولت است.