در حالی که جو بایدن اعلام کرده که برای بار دوم در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ شرکت می‌کند، هنوز شمار زیادی از دموکرات‌ها در این باره تردید دارند.