رئیس جمهور آمریکا که واپسین روز‌های کاری خود را سپری می‌کند بازهم از تقلب در انتخابات و شمارش آرا در ایالت «جورجیا» سخن گفت.