رئیس جمهور سابق آمریکا گفت: هر چیزی که جو بایدن به آن دست می‌زند به یک فاجعه تمام عیار تبدیل می‌شود و بدبختی پشت بدبختی رخ می‌دهد.