قانونگذاران آمریکایی که روند محاکمه دوم دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا در سنا را دنبال می کنند، او را به خیانت بخاطر دست داشتن در یورش به کنگره متهم کردند.