اگرچه که عزل انسان‌ها از حقوق مدنیشان، یک مساله جدی و ناراحت کننده است، با این حال، دونالد ترامپ، حقیقتا مستحقِ یکچنین مجازاتی است. اگر جمهوریخواهان می‌خواهند از بلعیده شدن توسط شورشی که ترامپ به راه انداخت و موجب حمله طرفدارانش به ساختمان کنگره شد در امان بمانند، باید قویا از استیضاح، اخراج، و حذفِ دائمیِ ترامپ از حیات و فعالیت‌های سیاسی، حمایت کنند.